Politica de Confidențialitate si Protectia Datelor GDPR

Politica de confidentialitate si protectia datelor cu caracter personal –GDPR
Protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal este importanta pentru noi, prin urmare, acordam o atentie deosebita protejarii vizitatorilor care acceseaza site-ul www.floraria-annaflowers.ro, in conformitate cu Regulamentul ( UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliuliu  European din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date( denumit in continuare “GDPR”).
Va rugăm citiți cu atenție politica noastră de protectia datelor  personale( denumita in continuare “DPP”) , pentru a înțelege clar modul în care colectăm, utilizăm, protejăm și tratăm informațiile dv de Identificare Personală.
DPP informeaza vizitatorii cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectam, practicile online ale Florariei Anna Flowers, referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum si drepturile de care beneficiati cu privire la modul in care informatiile dumneavoastra sunt utilizate prin intermediul site-ului www.floraria-annaflowers.ro
Cine suntem?
Suntem Floraria Anna Flowers, SC Anna Flowers SRL, cu sediul in Constanta Bd Alexandru Lapusneanu 106, Bl L1 Sc D, Ap 62, numar de inregistrare la Registrul Comertului J13/845/2014 , Cod unic de inregistrare 33094990, reprezentata prin administrator Herda Ana-Maria, avand ca domeniu de activitate principal de activitate  COD CAEN  4776 comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor in magazine specializate,  si COD CAEN 4791 comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi si prin internet.
Ce sunt datele cu caracter personal?
"Date personale" înseamnă orice informație sau informații care vă pot identifica direct (de exemplu numele dumneavoastră) sau indirect (de exemplu, prin intermediul datelor pseudonime, cum ar fi un număr de identificare unic). Aceasta înseamnă că datele personale includ lucruri precum adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil, numele de utilizator, fotografiile de profil, preferințele personale și obiceiurile de cumparaturi, conținutul generat de utilizatori, informațiile financiare și informațiile privind situația financiară. Acesta ar putea include și identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastră sau adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră mobil, precum și modulele cookie.
Ce insemana prelucrarea datelor cu caracter personal?
“Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
Operator de date cu caracter personal
Operator de date cu caracter personal (denumit în continuare “operatorul”) este SC ANNA FLOWERS SRL(www.floraria-annaflowers.ro )
Responsabilul cu protectia datelor (DPO)
SC ANNA FLOWERS SRL, în calitate de operator, a desemnat-o pe doamna HERDA ANA-MARIA, în calitate de Responsabil cu Protecția Datelor (denumit în continuare “DPO”), având obligația de a verifica respectarea prevederilor GDPR în operațiunile de prelucrare de date efectuate de către operator și de a reprezenta operatorul în relația cu persoanele vizate și cu Autoritatea de supraveghere.
Persoanele vizate au posibilitatea de a se adresa în orice moment, în mod direct, DPO cu privire la orice aspecte legate de prezentul DPP, utilizând datele de contact de mai jos:
Nume DPO: HERDA ANA-MARIA
E-mail DPO: anamariaherda@yahoo.com
Tel. DPO: 0731055102
Adresă de corespondență DPO: Constanta, Bd Alexandru Lapusneanu 106, Bl L1, Sc D, Ap 62, Parter
Ce date prelucram?
www.floraria-annaflowers.ro va colecta informaţii sau date care permit identificarea persoanelor fizice (nume, adresă, număr de telefon, adresa de poştă electronică), si a persoanelor juridice( nume, nr inregistrare registrul comertului, cod unic inregistrare, adresa sediu, numar telefon, adresa posta electronica), datele destinatarilor comenzilor( nume, adresa livrare, numar de telefon).  Acestea sunt necesare pentru a avea posibilitatea de a încasa de către procesatorii de plăti valoarea comenzilor şi de a vă livra produsele comandate. De asemenea, www.floraria-annaflowers.ro va colecta şi adresa Ip ca date de trafic. 
Principii privind prelucrarea datelor 
SC ANNA FLOWERS SRL se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:
1.      Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
2.      Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
3.      Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
4.      Corecte și actualizate;
5.      Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
6.      Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.
TEMEIUL ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
În scopul încheierii și executării contractelor - Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul încheierii sau executării contractului. Pentru a putea să vă oferim produsele noastre, este nevoie să prelucrăm date cu caracter personal care vă aparțin.
-În scopul îndeplinirii unor obligații legale - Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale         în scopul îndeplinirii unor obligații legale, Solicităm o serie de date personale,  în scopul de a ne îndeplini  obligațiile impuse de către autoritățile fiscale în legătură cu facturarea și raportările către autoritățile fiscale.
-In scop de marketing - Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
 NESWSLETTER
 Dacă v-ați abonat în secțiunea de Newsletter Florariei Anna Flowers, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul exclusiv de a vă transmite informări cu conținut de marketing, despre produsele şi serviciile Florariei Anna Flowers, despre oferte și/sau promoții, știri, viitoare campanii, invitații la diverse evenimente desfășurate de către SC ANNA FLOWERS SRL într-o anumită perioadă.
Datele dumneavoastră cu caracter personal urmează a fi șterse de îndată, atunci când anulați abonamentul din secțiunea de Newsletter a FLORARIEI ANNA FLOWERS
Vă puteți dezabona în orice moment prin intermediul link-ului atașat Newsletter-ului primit sau printr-o solicitare scrisă adresată Responsabilului cu protecția datelor al FLORARIEI ANNA FLOWERS.
SC ANNA FLOWERS SRL își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite newslettere și/sau alerte cât si dreptul de a elimina din baza sa de date orice Membru sau Client care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi newslettere și/sau alerte, fără nici un angajament ulterior din partea SC ANNA FLOWERS SRL, sau a vreunei notificări prealabile a acestuia.
Procesarea formularului de contact 
SC ANNA FLOWERS SRL va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră.
Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului www.floraria-annaflowers.ro, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile DPP a SC ANNA FLOWERS SRL.
Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise în secțiunea de contact a site-ului, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră, partenerilor cu care SC ANNA FLOWERS SRL colaborează PENTRU LIVRAREA PRODUSELOR.
Cu toate acestea, FLORIA a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor dumneavoastră de către entitățile menționate anterior.
SC ANNA FLOWERS se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise.
Divulgarea datelor cu caracter personal catre terti
Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul site-ului www.floraria-annaflowers.ro vor putea fi divulgate și/sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens( livrarea comenzilor), cu excepția situațiilor în care există o obligație legală/contractuală pentru SC ANNA FLOWERS SRL de a proceda în acest mod.
Vă rugăm să aveți în vedere faptul că este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră cu caracter personal, partenerilor cu care ANNA FLOWERS colaborează pentru efectuarea livrarilor.
Terţii care au acces la date sunt: companiile de livrare, procesatorii de plăti.
Prelucrarea datelor de catre terti, alte site-uri si sponsori 
-Divulgarea către terțe părți :NU vindem, schimbăm sau transferăm în alt mod terțelor părți informațiile dv de identificare personală.
-Link-uri către terțe părți : NU includem, respectiv NU oferim produse sau servicii terțelor părți pe website-ul nostru. 
Prelucrarea automata de date cookie 
Cookies reprezintă mici fișiere pe care un site sau furnizorul de servicii al acestuia le transferă pe hard-ul computerului dv prin browser-ul dv web (dacă permiteți), ceea ce permite sistemelor furnizorului de servicii al site-ului să recunoască browser-ul dv și să capteze și să rețină anumite informații. De exemplu, folosim cookies pentru a ne ajuta să vă recunoaștem automat la următoarea vizită.  Acestea mai sunt utilizate pentru a ne ajuta să înțelege preferințele dv, pe baza activității curente sau trecute a site-ului, ceea ce ne permite să vă furnizăm servicii îmbunătățite. De asemenea, folosim cookie's pentru a ne ajuta să compilăm date complexe despre traficul pe site și interacțiunea site-ului, astfel încât să oferim experiențe și unelte mai bune pe site în viitor.
 • Folosim cookies:
 • Pentru a înțelege și a salva preferințele utilizatorului pentru vizitele următoare.    Puteți alege să fiți avertizat de fiecare dată de către computerul dv când este trimis un cookie, sau puteți închide funcția pentru toate cookies. Efectuați acest lucru prin setările browser-ului dv (de ex. Internet Explorer). Fiecare browser este puțin diferit, deci consultați meniul Help (Ajutor) al browser-ului dv pentru a afla modul corect de modificare al funcției cookies.
 • În cazul în care utilizatorii dezactivează cookies în browser, urmatoarele caracteristici vor fi dezactivate:Caracteristica de recunoaștere a utilizatorului
Perioada stocarii datelor
SC ANNAFLOWERS SRL poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.
Pentru a ști cât timp pot fi păstrate datele dumneavoastră, folosim următoarele criterii:
-atunci când achiziționați produse și servicii, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata relației noastre contractuale;
-in cazul în care participați la o ofertă promoțională, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata ofertei promoționale
-in cazul în care ne contactați pentru o întrebare, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară procesării întrebărilor dvs., dar nu mai mult de 5 ani de la ultima corespondență trimisă;
-in cazul în care creați un cont, păstrăm datele dumneavoastră personale până când solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu mărcile noastre) definite în conformitate cu reglementările și îndrumările locale. În acest sens, menționăm că datele prelucrate pentru acest scop vor fi șterse la 5 ani după ultima interacțiune cu utilizatorul contului (ca de exemplu, login in contul dumneavoastră);
-În cazul în care v-ați oferit consimțământul pentru marketing, păstrăm datele dumneavoastră personale până când vă dezabonați sau solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu mărcile noastre) definite în conformitate cu reglementările și îndrumările locale. În acest sens, menționăm că datele stocate în bazele noastre de date pentru scopul comunicărilor de marketing direct sunt șterse din evidențele acestor baze de date la ani de ultima interacțiune cu dumneavoastră;
-În cazul în care modulele cookie sunt stocate pe computer, le păstrăm atâta timp cât este necesar pentru ca acestea să își atingă scopurile (de exemplu, pe durata unei sesiuni pentru cookie-urile de coș de cumpărături sau cookie-urile pentru ID-uri de sesiune) și pentru o perioadă definită în conformitate cu reglementările și îndrumările locale. În acest sens, menționăm că datele prelucrate prin modulele cookies folosite pentru a furniza publicitate comportamentală online, pentru a ne personaliza serviciile pentru dumneavoastră și pentru a permite distribuirea conținutului nostru pe site-uri de socializare (butoane de distribuire destinate afișării site-ului), vor fi păstrate pentru o perioadă de maxim ani de la colectarea acestora, în baza consimțământului dumneavoastră.
DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE
În conformitate cu GDPR, aveți o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care SC ANNAFLOWERS SRL le prelucrează:
 • dreptul de acces la datele prelucrare - Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem. Prima furnizare de informații se va face fără a percepe niciun fel de taxa. Daca veți mai avea nevoie de copii ale informațiilor deja furnizate, este posibil să percepem o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a informațiilor. Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns.
 • dreptul la rectificarea datelor - Aveți dreptul să cereți ca Datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/sau să le completați dacă acestea sunt incomplete. Dacă aveți un cont, poate fi mai ușor să vă corectați propriile date prin intermediul funcției "Contul meu”.
 •  dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) - În unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea Datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să fim forțați să păstrăm Datele dumneavoastră din motive legale sau juridice.
 • dreptul la restricționarea prelucrării - Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării Datelor dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că prelucrarea Datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra Datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor, și anume:
- exactitatea Datelor este contestată de persoana vizată (adică de dumneavoastră), pentru o perioadă care permite operatorului (adică SC ANNA FLOWERS SRL) să verifice corectitudinea Datelor;
- prelucrarea este ilegală și persoana vizată (adică dumneavoastră) se opune ștergerii Datelor și solicită restricția de utilizare a acestora;
- operatorul (de exemplu, SC ANNA FLOWERS SRL) nu mai are nevoie de Date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (adică de dumneavoastră) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;
- persoana vizată (adică dumneavoastră) a ridicat obiecții procesării bazată pe motive legitime din partea operatorului (în acest caz SC ANNA FLOWERS SRL) în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului (SC ANNA FLOWERS SRL) depășesc pe cele ale persoanei vizate (adică dumneavoastră).
 • Dreptul la portabilitatea datelor - Aveți dreptul să mutați, să copiați sau să transferați datele care vă interesează din baza noastră de date într-o alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate.
 • Dreptul de opoziție - Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.
 •  Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment - Vă puteți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
 •  Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă - Aveți dreptul să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor din țara dumneavoastră de reședință sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de SC ANNA FLOWERS SRL.
 •  Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct - Vă puteți dezabona sau renunța la comunicarea noastră de marketing direct în orice moment. Este mai ușor să faceți acest lucru dând clic pe linkul "dezabonare" în orice e-mail sau comunicare pe care vi le trimitem.
 •   Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră de către noi atunci când desfășurăm acțiuni în interes public sau în interesele legitime proprii sau ale unui terț - Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.
 •  Dreptul de a dezactiva Cookies - aveți dreptul să dezactivați modulele cookie. Setările din browser-ele de Internet sunt de obicei programate în mod implicit pentru a accepta modulele cookie, dar puteți să le reglați ușor modificând setările browser ului. Multe module cookie sunt utilizate pentru a spori gradul de utilizare sau funcționalitate a site-urilor web / aplicațiilor; prin urmare, dezactivarea modulelor cookie vă poate împiedica să utilizați anumite părți ale site-urilor sau aplicațiilor noastre, așa cum este detaliat în tabelul Cookie relevant. Dacă doriți să restricționați sau să blocați toate cookie-urile stabilite de site-urile web / aplicațiile noastre (care vă pot împiedica să utilizați anumite părți ale site-ului) sau orice alte site-uri / aplicații, puteți face acest lucru prin setările browserului. Funcția Ajutor din browserul dumneavoastră vă va spune cum. Pentru mai multe informații, consultați următoarele linkuri: http://www.aboutcookies.org/;
Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce privește datele personale pe care SC ANNA FLOWERS SRL le prelucrează prin adresarea unei simple cereri către DPO-ul SC ANNA FLOWERS SRL( HERDA ANA-MARIA). Într-o astfel de situație este foarte posibil să solicităm o dovadă a identității dumneavoastră.
SOLICITĂRI JURIDICE
Accesăm, păstrăm și oferim informațiile dumneavoastră autorităților de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entități:
 • Ca răspuns la o solicitare de natură juridică, atunci când considerăm, cu bună-credință, că legea ne impune acest lucru. De asemenea, este posibil să răspundem la solicitări de natură juridică atunci când considerăm, cu bună-credință, că răspunsul impus de legile din jurisdicția respectivă afectează utilizatorii din acea jurisdicție și este conform cu standardele recunoscute la nivel internațional.
 •  Atunci când considerăm, cu bună credință, că este necesar pentru: a detecta, a preveni și a răspunde la acte de fraudă, utilizarea neautorizată a oricărui material care ne aparține, încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre sau alte activități dăunătoare sau ilegale, pentru a ne proteja pe noi (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele noastre), pe dumneavoastră și pe alții, inclusiv în cadrul investigațiilor sau al anchetelor autorităților de reglementare sau pentru a preveni decesul sau vătămarea corporală iminentă. De exemplu, dacă este relevant, furnizăm informații către și primim informații de la terți parteneri despre fiabilitatea contului dumneavoastră, pentru a preveni frauda, abuzul și alte activități dăunătoare în cadrul și în afara materialelor noastre.
 • Informațiile pe care le primim despre dumneavoastră pot fi accesate și stocate o perioadă mai lungă de timp atunci când fac obiectul unei solicitări de natură juridică sau unei obligații legale, al unei anchete guvernamentale, sau al unor investigații privind posibile încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre, sau în alte cazuri pentru a preveni prejudiciile.

SECURITATEA PRELUCRĂRII
 
SC ANNA FLOWERS SRL a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii SC ANNA FLOWERS, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama SC ANNA FLOWERS SRL sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră și cerințele GDPR, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.
Website-ul nostru este scanat în mod regulat pentru breșe de Securitate și vulnerabilități cunoscute, pentru a face vizita dv cât mai sigură posibil. Informațiile stocate pe site sunt criptate pe baza mai multor algoritmii.
Informațiile dv personale sunt păstrate în spatele unor rețele securizate și sunt accesibile numai unui număr limitat de persoane ce beneficiază de acces special la acest tip de sisteme, cu obligația de a păstra aceste date confidențiale. 
Whatsapp Suna-ne